Ellen Mossin Olesen : Verdiekspedisjonen

Foredraget ”Verdiekspedisjonen - Jakten på aktive verdier i virksomheter” er en fortelling om hvordan arbeidsplasser kan flytte sine verdier fra å være fine ord på et papir til å bli aktive og levende. Foredraget handler om det som betyr noe. Det handler om stolthet, hverdagsinnovasjon, mot og aktive valg, men også om forventinger, støy, frykt og sårbarhet.

Målgruppe: Alle virksomheter som ønsker å omsette verdier i praksis!

Om Ellen: Etter 20 år som leder og 12 år etter at hun startet Reaktorskolen (Norges ledende kurssenter for arbeidssøkere), har hun reist rundt i Asia, Europa og Afrika, i tillegg til Norge på jakt etter aktive verdier i virksomheter. Målet for reisen var å besøke arbeidsplasser som har lykkes og stille dem spørsmålet: "Hvordan lever verdiene?". Det hun fant levner ingen tvil:

"DE BESTE ARBEIDSPLASSENE har aktive verdier."

Ellen får fantastiske tilbakemeldinger på sine foredag og workshops. Hun er energisk, inspirerende, solid og ærlig. Budskapet treffer så det synger og verdiene plukkes kompromissløst ut fra papiret og levendegjøres med en slik kraft at de aldri mer vil krype tilbake i skuffen.