Hans-Jørgen Soligard : Begeistringsledelse

Hans-Jørgen nærmer seg temaet "Begeistringsledelse" uten bruk av vriene akademiske teorier, og deler raust av egne erfaringer med humor, glimt i øyet og en stor porsjon selvironi. Fokuset er alle de utfordringer og muligheter som møter mange ledere en vanlig dag på jobb. Det handler om ulike metoder for ledelse, som ved hjelp av riktig kommunikasjon, stimulerer til trivsel, kreativitet, faglig utvikling, høy arbeidslyst og arbeidsmoral. Rett og slett Begeistringsledelse i praksis! 

Målgruppe: Alle som er opptatt av å utøve et varmt, nært og engasjerende lederskap

Om Hans-Jørgen: Hans-Jørgen er ikke bare «bestefar» til et par hundre ungdommer, mangeårig medlem av lederteamet til TV-aksjonens Akershuskomite. Han er også utdannet konfliktmegler og en av landets mest erfarne kursinstruktører innen konflikthåndtering. Han har blant annet vært med på å starte opp og utvikle Røde Kors sitt gatemeglingsprogram. I tillegg til alt dette har han igjennom et langt og fargerikt arbeidsliv ervervet seg solid ledererfaring fra så vel småbedrifter til store internasjonale konserner. Denne erfaringen kombinert med hans unike kompetanse innen ikkevolds-kommunikasjon er fundamentet for en helt særegen lederfilosofi som opp igjennom årene har inspirert alt fra fangene på Bastøy til polititjenestemenn på etterutdannelse.

Hans- Jørgen mener at en leders fremste oppgave er å skape trivsel på arbeidsplassen. Trivsel på en arbeidsplass betyr kjente og meningsfylte arbeidsoppgaver i et miljø som frambringer kreativitet, utvikling, høy arbeidslyst og moral. Dette igjen stimulerer til et arbeidsmiljø preget av begeistring og et lavt sykefravær.  

Han jobber i dag med utrulling av Norges Røde Kors sitt Gatemeglingsprosjekt.  Gatemegling er en kriminalitet- og konfliktforebyggende aktivitet rettet mot barn og ungdom. Dette prosjektet rulles nå ut over hele landet og flere steder i utlandet. Han har også i mange år jobbet som frivillig ved Røde Kors sine ressurssentre for barn og unge.  Han holder jevnlig kurs og foredrag innen både ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Han er en drivende dyktig formidler - jordnær, varm og engasjerende!