Thomas Hylland Eriksen : Storeulvsyndromet

Når kartet stemmer dårlig med terrenget, har du tre alternativer: Forandre terrenget, gjøre noe med kartet eller leve i uvitenhet. Under Thomas Hylland Eriksens kyndige ledelse blir det alvorlige lettbeint, humoristisk og befriende bevisstgjørende!  Så viktig. Og så utrolig givende!

Hylland Eriksen er brennende engasjert, og  setter fokus på menneskets mulighet til å skape endring. Han gir en treffsikker diagnose på liv og levne i overflodssamfunnet– der de aller fleste av oss er mette, tilbakelente og trygge. Men lykka øker ikke i takt med forbruket. Snarere tvert i mot. Så hva er det vi har mistet? Og kan det finnes igjen?  Mangler vi håp i Norge – fordi vi allerede har alt vi kan håpe på? Og trenger man håp for å være et helt menneske?

Målgruppe: Alle som er opptatt av livet vi lever og samfunnet vi lever det i.

Om Thomas Hylland Eriksen: Som folkekjær sosialantropolog, profilert samfunnsdebutant, suksessrik forfatter og kunnskapsrik professor sitter Thomsas Hylland Eriksen på en unik kompetanse om menneskets plass i verden. Han har en real wakeup-call i ermet.