Tommy Østli : Stressmestring

Hva stresser oss og hvilken innvirkning har det på vårt liv og våre prestasjoner? Hvordan slår underbevisstheten inn og hvordan kan man ved hjelp av mentale grep lære oss å takle stress på en måte som høyner bevissthetsnivået, øker tilstedeværelsen og gjør det enklere for oss å prioritere?  

Målgruppe: Ledere, team og andre som ønsker gode teknikker for å håndtere stress slik at man får større nærvær i liv og arbeid.

Om Tommy: Tommy har 25 års ledererfaring fra en rekke norske og skandinaviske selskap. Han er en meget engasjert mann som igjennom mange år har viet mye av sin tid til frivilligheten. Han har hatt en rekke verv innen lag- og foreningsliv, og har blant annet vært på landslag i skihopping og etterhvert landslagstrener for aldersbestemte lag i NSF-hopp, hatt eget hoppteam og mangeårig fotballtrener i Nordby IL. Tommy partner i konsulentselskapet Pondera AS som tilbyr trening og utvikling av ledere, team, selgere og kundeservice. I tilegg er han nestleder i styret i Follo FK og prosjektleder for Begeistringsetatens LOVE-program. LOVE står for LOkalt Varig Engasjement og er et sertifiseringsprogram for bedrifter som ønsker å bidra positivt ovenfor eget lokalsamfunn. 

Tommy sine foredrag dreier seg om viktige temaer som stressmestring, hvordan gå fra å være god til eksepsjonelt god og hjelp til selvhjelp for å komme dit du vil. Han bruker ulike teorier, prosesser og verktøy ispedd humor og øvelser som setter sine positive og varige spor hos sine tilhørerne.