Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager som vil kan bli med på Lysnisseprosjektet. Meld dere på via linken nederst på siden og få tilgang til gratis materiell. Materiellet består blant annet av:

- Håndbok for gryende lysnisser
- Lyktelapper til å putte i lyktene som nisses bort
- Mal for invitasjon til lykteverksted

Lyktene lages på et lykteverksted i november, og i desember så tenner barna lyktene der de bor.  I Lysnisseprosjektet skaper barn og unge desembermagi på eget bosted, og viktigst av alt: De synliggjør at de kan være med og gjøre en forskjell når de involveres og slipper til.

Det å tidlig lære og løfte blikket slik at man ser at vi alle er endel av en større helhet gir perspektiv og grobunn for viktige refleksjoner. Lysnisseprosjektet  løfter fram verdier som felleskap, omsorg, engasjement og samarbeid - viktige verdier å ha med seg i bagasjen for den som i framtida skal være med og bygge verden.

Lysnisseprosjektet handler både om å vise omsorg for andre, og å bry seg om eget lokalsamfunn. Dessuten lærer man at det å gjøre andre gla`fakisk er noe veldig bra! Den som ha det bra på innsida gjør gjerne noe godt på utsida.

Samarbeid med SOS-barnebyer
For SOS-barnebyer er sterke lokalsamfunn både et mål og et virkemiddel i arbeidet med å gi barn omsorg, trygghet og beskyttelse. Begeistringsetaten har derfor et samarbeid med SOS-barnebyer, og Lysnissene har en gjesteopptreden i SOS-barnebyers barehagemateriell. Vi har sammen utarbeidet en liten materiellpakke som fritt kan benyttes av de skoler og barnehager som melder seg på prosjektet.

 

Meld dere på og få tilgang til materiellpakken her.