Skoler og barnehager!

Det å tidlig lære og løfte blikket slik at man ser at vi alle er endel av en større helhet gir perspektiv og grobunn for viktige refleksjoner. Lysnisseprosjektet  løfter fram verdier som felleskap, omsorg, engasjement og samarbeid - viktige verdier å ha med seg i bagasjen for den som i framtida skal være med å bygge verden!  

Det å tidlig få mulighet til å:  

- Skape positiv aktivitet der man bor
- Lære at man har påvirkningskraft
- Oppleve at man kan gjøre en forskjell 
 
 

... kan vise seg å bli et viktige elementer for å bidra til en fortsatt sterk frivillighetskultur i landet vårt også i framtiden. Dessuten handler Lysnisseprosjektet vel så mye om å vise omsorg for andre, og erfare at det å gjøre andre gla`fakisk er noe veldig bra!    

Meld dere på!
Alle skoler og barnehager som vil kan bli med på Lysnisseprosjektet! Lyktene lages på et lykteverksted i november, og i desember så tenner barna lyktene der de bor.  I Lysnisseprosjektet skaper barn og unge desembermagi på eget bosted, og viktigst av alt: De synliggjør at de kan være med og gjøre en forskjell når de involveres og slipper til.

TIPS: Inviter foreldrene med på verksted så blir det også en hyggelig og sosial aktivitet! Feks kan man ha "åpent verksted" fra kl. 0800 - 1000 eller 1500-1700 så kan de som ønsker "droppe innom" og delta.  

SOS-barnebyer er med som samarbeidspartner!
Sos-barnebyer har valgt å gå inn som samarbeidspartner i Lysnisseprosjektet og har i samarbeid med Begeistringsetaten utarbeidet en liten materiellpakke som fritt kan benyttes av de skoler og barnehager som melder seg på prosjektet.
For påmelding og materiellpakke klikk her.