SOS-barnebyer blir samarbeidspartner i Lysnisseprosjektet

Begeistringsetaten har inngått samarbeid med SOS-barnebyer om Lysnisseprosjektet. Prosjektet blir blant annet en del av SOS-barnebyers barnehagesatsning.  

For SOS-barnebyer er sterke lokalsamfunn et helt konkret mål og et middel i arbeidet med å gi hvert enkelt barn en trygg oppvekst og en bedre fremtid.

Filosofien om at «ingen kan redde hele verden, men alle kan bidra med noe» står sterkt, både i arbeidet til SOS-barnebyer og til Begeistringsetaten. I Lysnisseprosjektet står dette prinsippet sentralt, da det på en fin måte synliggjør individets unike evne til å påvirke sine omgivelser.

Solsikkebarnehager er betegnelsen på barnehager som støtter SOS-barnebyers arbeid enten ved fadderskap eller innsamlingsaksjoner. Det har hele 700 barnehager i Norge gjort! Sammen er de med på å gi utsatte og sårbare barn et trygt hjem og en god oppvekst. Barna lærer om barn i andre land, om toleranse, omsorg og respekt. De lærer også at de kan være med og gjøre en forskjell.

Nå inviterer SOS-barnebyer sammen med Begeistringsetaten alle barnehager i Norge til å bli med på Lysnisseprosjektet. Dette for å sette fokus på at barn kan være med å gjøre en forskjell i verden, dersom de involveres og slipper til.  Les mer om dette her.

Vi er stolte over at SOS-barnebyer er med på Lysnisseprosjektet! Bli med du også!

Foto: SOS-barnebyer har programmer som bidrar til å styrke lokalsamfunnet verden over. Fotograf Bjørn-Owe Holmberg