Drømmebanken

Drømmebanken er en nettbasert portal for lokalt engasjement, handlekraft og skapertrang. Alle kommuner/bydeler som ønsker et  begeistringsskapende og innovativt verktøy som gjør det enklere (og morsommere!) for innbyggere og aktører å involvere seg i å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn kan åpne egen drømmebankfilial.  Løsningen forener de gode kreftene i lokalsamfunnet, både de som har de gode ideene/drømmene og de som har ressursene til å bidra til å realisere disse. Hensikten med drømmebanken er å utløse skapertrang, handlekraft og lokalt engasjement og slik bidra til en fortsatt sterk frivillighetskulturen i landet vårt.

Drømmebanken består av 3 deler:
Drømmebanken - stedet for innskudd og drømmerier!
Drømmefabrikken - stedet for realisering og prosjekter!
Drømmearkivet- stedet for gjennomførte og avsluttede prosjekter!

Dømmebanken
Bruk dine evner, kreativitet og drivkrafter til å gi grobunn for gode og spennende lokalsamfunnsprosjekter i eget nærmiljø! Dine drømmer og ideer kan bidra til å påvirke og utvikle slik at det blir mer engasjement, tilhørighetsfølelse, felleskap og begeistring der du bor! Har du en drøm, en god idè eller et spennende prosjekt du har lyst skal bli realisert i ditt lokalsamfunn? Da kan du gjøre et drømmeinnskudd i drømmebanken og få hjelp til å få prosjektet realisert! Det er tre kriterier som må oppfylles for at en drøm kan tas opp i drømmebanken:

1. Drømmen skal være Non-profit, dvs at drømmeinnehaver ikke kan profittere personlig på drømmen. For lokalsamfunnet kan drømmen være ALL-profit - fordi den skal komme mange til gode!
2. Drømmen skal bidra til å styrke sosiale verdier i lokalsamfunnet (Kjærlighet, fellesskap, begeistring, vennskap, engasjement, nettverk osv) og/eller bidra til å skape positiv aktivitet.
3. Drømmen skal til en viss grad være realiseringsbar, men det er LOV å drømme stort. Hårete drømmer med potensiale som nevnt ovenfor er godkjent!

Du setter inn drømmen/ideen din ved å klikke på linken « min drøm» som du finner øverst til venstre på siden. Den lokale Drømmebanksjefen går sammen med Bankstyret sitt igjennom alle drømmebankinnskuddene, og de som godkjennes i henhold til kriteriene lastes opp i drømmebanken. Her blir din idè /drøm synlig for alle, og det blir lettere å finne fram til bidragsytere som kan være behjelpelige med å få drømmen realisert.

Drømmefabrikken
Vi kan jo ikke bare drømme - skal det bli noe action og moro så må vi også forsøke å realisere! Det som startet med en tanke - en idè - en drøm - har potensiale i seg til å bli en realitet  først når vi velger å handle. Når en drøm har fått tilstrekkelig med ressurser rundt seg slik at den kan gå i realiseringsprosess, gjøres et bankuttak. Drømmen tas da ut av banken og flyttes over i Drømmefabrikken. Drømmen er da ikke lenger en drøm - den har blitt til et lokalsamfunnsprosjekt. Beslutningen om bankuttak tas av drømmeinnhaver i samråd med det lokale bankstyret. Det er viktig at drømmeprosjektene oppdateres jevnlig slik at alle kan følge utviklingen og resultatene prosjektet skaper. Det er ikke sikkert alle drømmeprosjektene fullt ut blir realisert - men det viktigste er at man forsøker! Alt det som oppstår i kjølevannet av forsøket har en verdi i seg selv: Nemlig samarbeidet, erfaringene og historiene man skaper underveis.

Alle drømmeprosjektene kan deles i sosiale medier og alle har en "liker"-knapp. Bruk den flittig! Da får man synliggjort interessen for akkurat dette prosjektet skal realiseres. Det er selvsagt også fortsatt mulig å melde inn bidrag på prosjektveggen.

Drømmearkivet
I drømmearkivet synliggjøres avsluttede og gjennomførte prosjekter.