Drømmebanken inn i skolen!

Begeistringsetaten inngår nå et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus om konseptene Drømmebanken og Team Experience. Ved å kombinere Ungt Entreprenørskaps metodikk og Begeistringsetatens konsepter får elevene et spennende undervisningsopplegg som også vil komme hele lokalsamfunnet deres til gode!

Ungt Entreprenørskap er en ideell landsomfattende organisasjon som har solid erfaring i å lage utdanningsprogram for entreprenørskap for elever i både grunnskole, videregående skole og høyskoler. Flere tusen barn og unge har siden 1987 blitt inspirert til å tenke nytt og skape verdier. Igjennom Drømmebanken får Ungt Entreprenørskap et nytt verktøy inn i undervisningen som på en spennende måte vil engasjere elevene i feltet Sosialt Entreprenørskap.

Undervisningsopplegget utarbeides i samarbeid med May Iren Jakobsen som er lærer for 6.trinn ved Langhus skole i Ski kommune. Langhus skole blir derfor også pilotskolen som først skal teste ut opplegget. May Iren var tidligere lærer i Bodø hvor hun jobbet mye med entreprenørskap i skolen.  Nå har hun flyttet til Ski og da hun fikk vite om Begeistringsetaten og Drømmebanken på et møte for det kommunale elvrådet, så hun raskt mulighetene Drømmebanken gir for å jobbe med Sosialt Entreprenørskap i skolen.

 

"Elevene opplever at de alle som en har evne til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv. De har evnen til å tenke, til å drømme, til å skape - og de har den magiske evnen til å handle utifra alt dette. Handling fører til forandring. Handling er forandringskraft i praksis. Drømmebanken blir i dette tilfellet en kraftstasjon for alle de muligheter som finnes til å omsette drømmer og ideer ut i praksis"       
Rikke Soligard, leder Begeistringsetaten