Drømmebanklisens

Drømmebanken er et nettbasert verktøy for kommuner som ønsker å styrke lokalengasjementet og øke bidragslysten hos sine innbyggere og aktører. Drømmebanken gjør det enkelt å samle inn og synliggjøre de drømmer og ideer innbyggerne har for eget bosted, og forene de gode lokale kreftene som kan være med på å realisere disse. Drømmebankløsningen eies i sin helhet av Begeistringsetaten AS, som oppretter og leier ut lokale nettbaserte drømmebankfilialer via lisenser.  Lisensinnehaverne kan fritt benytte egen filial innen gjeldende lisensperiode i tråd med Begeistringsetatens retningslinjer for bruk av Drømmebanken.

 

Priser og betingelser for Drømmebanklisens: 
Drømmebanken selges på en 4-årslisens. Dette fordi at man må ha et langsiktig perspektiv for å lykkes med en slik satsning. Lisensen faktureres årlig. 
 

Etableringskostnad
Kr. 30 000,-  eks. mva.  

Etableringskostnaden er en engangskostnad og dekker implementering av kommunen/bydelen i nettløsningen, opplæring i verktøyet, samt bistand fra Begeistringsetaten i oppstartsprosessen. Begeistringsetaten stiller også med et 60 minutters inspirasjonsforedrag i forbindelse med oppstarten.  

Grunnpris lisens 2015:
Kr 20 000,- pr. år eks. mva. for kommuner/bydeler med inntil 20 000 innbyggere. 

Tillegg for storkommuner/bydeler 
For kommuner/bydeler med over 20 000 innbyggere påløper et tillegg på kr. 1,- pr innbygger pr. år over 20 000. (Eks mva)

Eksempel: Et innbyggerantall 37 000 stk gir en årlig lisenskostnad på 37 000,- kr pr år.  

Hvem kan være lisensinnehaver(e)?
Lisensen og etableringskostnaden kan betales i sin helhet av èn lisensinnehaver, eller deles mellom flere aktører.

Eksempel: Kommunen/bydelen alene, kommunen/bydelen i samarbeid med bedrifter/organisasjoner, 1bedrift/organisasjon alene eller i samarbeid med andre bedrifter/organisasjoner.  Dersom det er flere lisensinnehavere fakturerer Begeistringsetaten etter fordelingsavtale mellom disse.