Konsepter

Begeistringsetaten har utviklet 6 konsepter som alle har som formål å bidra til engasjement, felleskap, tilhørighetsfølelse og begeistring i lokalsamfunnet:  

Drømmebanken
Grunnmuren i vår virksomhet er Drømmebanken. Drømmebanken er en nettbasert portal for lokalt engasjement, handlekraft og skapertrang. Nettløsningen tilbys kommuner/bydeler som ønsker et  begeistringsskapende og innovativt verktøy som gjør det enklere (og morsommere!) for innbyggere og aktører å involvere seg i å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn.  Løsningen forener de gode kreftene i lokalsamfunnet, både de som har de gode ideene/drømmene og de som har ressursene til å bidra til å realisere disse. Formålet på lenger sikt er at Drømmebanken kan bidra til en fortsatt sterk frivillighetskultur i Norge, samt styrke sosiale verdier i samfunnet. 

Les mer om Drømmebanken her:

 

For å forsterke aktivitet generert av den enkelte Drømmebankfilial, har vi utviklet to tilleggskonsepter som engasjerer barn og unge, samt lokalt nærings - og foreningsliv i Drømmebankarbeidet: Team Experience og LOVE.

 

Team Experience 
I Team Experiene får barn og ungdommer muligheten til å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn ved å realisere prosjekter som står i drømmebanken.

Teamene settes sammen på skoler, fritidsklubber eller via andre kanaler som organiserer barn og unge i de kommuner/bydeler sin har etablert egne Drømmebankfilialer. Målet er å inspirere og ikke minst mobilisere barn og unge til å bidra til å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn. 

Experience = Oppleve, erfare og lære

Les mer om Team Experience her: 

 

 

LOVE 
LOVE er et sertifiseringsprogram for bedrifter og foreninger som ønsker å engasjere seg i Drømmebankens prosjekter, og som har tatt et verdivalg om å bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnet de er en del av. LOVE er en forkortelse for Lokalt Varig Engasjement. Man kan velge mellom to sertifiseringsnivåer: GrunnLOVE og LOVEinclusive. 
Nettsidene til LOVE er under arbeid! Mer informasjon kommer straks!

 

 

Lysnisseprosjektet 
Lysnisseprosjektet er et tidsavgrenset november/desemberprosjekt som har til hensikt å skape bevissthet om egen påvirkningskraft, og som synliggjør effekten som oppstår når mange bidrar med litt i eget lokalsamfunn. Prosjektet har vokst i omfang siden sin spede start i 2000 og i 2014 var det over 90 000 påmeldte deltagere fra Reykjavik til Kualalumpur som var med på å spre lys og glede i eget lokalsamfunn. 

Les mer om Lysnisseprosjektet her:

 

  

Light Your Fire!
Helt siden 2008 har Begeistringsetaten arrangert årlige inspirasjonskonferanser på Ski kino i den hensikt å bevisstgjøre, inspirere og dele/spre gode ideer til alle som er opptatt av lokalengasjement, frivillighet og folkehelse. Konferansen byr på engasjerte og underholdende foredragsholdere som alle har inspirerende budskap på hjertet. Konferansen avholdes i Ski hvert år siste torsdagen i januar, og 2016-konferansen er nå under planleggning.

Nettsidene til Light Your Fire er under arbeid. Mer informasjon kommer straks! 

 

Fru Soligards Begeistringsbyrå
Begeistringsbyrået vårt formidler tjenester innen foredrag, event og underholdning, og ble startet av Rikke Soligard i 2012 som et ledd i å skaffe driftsmidler til Begeistringsetaten. Byrået satser på engasjerte mennesker som brenner etter å inspirere og glede andre - og som igjennom sin egen virksomhet ønsker å bidra til Begeistringsetatens lokalsamfunnsarbeid. 

Les mer om Begeistringsbyrået her: