Om oss

Begeistringsetaten er en sosial entreprenør som jobber for å styrke fellesskapet, tilhørighetsfølelsen, engasjementet og begeistringa i landets lokalsamfunn. 

Vi har utviklet 6 begeistringskonsepter som skal bevisstgjøre, engasjere og inspirere innbyggere og aktører på en slik måte at det utløser handlekraft og varige positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Spesielt er vi opptatt av å gi barn og unge muligheter til å både påvirke og bidra!

Team Experience, Drømmebanken og Lysnisseprosjektet er våre viktigste konsepter i forhold til dette. Barn og unge som tidlig lærer at det er behov for dem og at de kan gjøre en forskjell, ser også i voksen alder viktigheten av å engasjere seg og bidra i samfunnet.

For å sikre en fortsatt sterk frivillighetskultur i landet vårt må vi engasjere, involvere og bevisstgjøre. Det å skape sammen -  det å bygge eventyr og historier inn i liv og hverdag gi oss erfaringer, nettverk og kompetanse. Det legger en verdi til livet som ikke kan erstattes av noe annet. Samhold, fellesskap og tilhørighet er noen av de viktigste byggesteinene i et samfunn - og i enkeltmenneskets liv.   

Begeistringsetaten ble etablert i 2008 som en ideell forening, men våren 2014 endret vi organisasjonsform etter god veiledning av FERD Sosiale Entreprenører.  Les mer om ideele aksjeselskap og hva som skiller dem fra ordinære aksjeselskap her: