Program Light Your Fire 2015

   

Program 2015
(For detaljer se under)  

Kl. 1800 Tommy Østli - Velkommen!
Kl. 1805 Rikke Soligard -  "Forandringskraft"
Kl. 1830 Espen Olafsen-  "DU er din beste medisin"
Pause
Kl. 1930 Geir Lippestad "Verdibasert kommunikasjon"
Kl. 2045 Slutt 
 

Billettpris: 400,-  
Billettene selges på Ski kino, eller via denne linken her:  

Bedrifter som ønsker å få tilsendt faktura kan ta kontakt på post@begeistringsetaten.no 

 

Foto: Kilian Munch 

 

Geir Lippestad

Da han ble oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik fikk han hele verdens fokus. En oppmerksomhet som ikke var særlig positivt ladet til å begynne med. Før Geir Lippestad benyttet verdibasert kommunikasjon. Fra å bli identifisert med sin klient og hans holdninger, fikk Geir Lippestad kommunisert hvorfor det var riktig av ham å påta seg oppdraget til tross for at han absolutt ikke delte sin klients oppfatninger. Han utviste en sjelden integritet gjennom hele etterforsknings-perioden, under rettssaken og deretter.  

Lippestad hadde erfaring med verdibasert kommunikasjon også forut for forsvareroppdraget etter 22. Juli 2011. Han har i to tiår hatt sitt virke innen arbeidsrettens område, hvor han har bidratt i vanskelige omstillingsprosesser og andre konfliktsituasjoner. I sitt arbeid med mekling og konfliktløsning har han benyttet verdikommunikasjon med stort hell.   

Lippestad har hatt en rekke styreverv både innen næringslivet og i ideelle organisasjoner. Også i disse posisjonene handler det mye om å formulere, overbevise, fremme og forsvare viktige verdier og rettigheter. Dessuten: Det å være familiefar for mange barn krever også sitt på kommunikasjonsfronten!   

I sine foredrag får Lippestad frem hvilken vei han har gått for å komme dit han er i dag, og hvordan denne ferden har preget ham som advokat, forsvarer og menneske. Takket være verdibasert kommunikasjon har han nå et ståsted og en integritet som de aller fleste beundrer.

Gled deg til en helt spesiell time med Lippestad på Light Your Fire!

 

 

 

Espen Olafsen

Espen Olafsen har lang fartstid som produsent av humor på radio, fra reklame til redaksjonelle ”spalter", via morgensendinger til Will-i-Røret på P4. Som foredragsholder har han erfaring fra ledelse av ideprosesser i små grupper, inspirasjon av prestasjonsgrupper til store konferanser. Stilen er uformell med glimt i øyet, faglig innsikt og medmenneskelig refleksjon. I dette foredraget entrer han scenen som Dr. Følsomlien fra Radiohospitalet:

Dr. Følsomliens filosofi er at alle kan skape seg gode dager uten kostbare kurs, eller bruke dyrbar tid og energi. “Det meste er innlysende – selv uten røntgen” sier han i en uttalelse til TV og 2 nyhetene. Med et muntert glimt i øyet samler Dr. Følsomlien essensen i positiv tenkning, personlighetsutvikling, lagbygging og mindfullness på spissen av kornet.

Foredraget handler om hvordan man kan “behandle” seg selv, og fremføres på en noe muntrere måte enn et alvorlig kurs i stressmestring og selvransakelse. Dog er det mange gode råd og tips, som det er lett å glemme i hverdagen når gråtankene sprenger.

 Gjør klar for en dose med skikkelig forfriskningsvaksine!

 

 

Rikke Soligard

Rikke Soligard er sosial entreprenør, ildjsel, gründer og leder av den ideelle organisasjonen Begeistringsetaten. Hun er stadig på jakt etter nye metoder som kan utløse engasjement, tilhørighetsfølelse, felleskap og begeistring i landets lokalsamfunn. Dette har blant annet resultert i et innovativt og engasjementsutløsende verktøy kalt «Drømmebanken» som flere av landets kommuner nå ferd med å implementere. Hun har også igjennom Lysnisseprosjektet og ungdomsprosjektet «Team Experience» skapt en arena der barn og unge aktivt får delta i å skape positiv aktivitet på eget bosted. Hun har en genuin tro på menneskers forandringskraft, og prosjektene hun i igangsetter underbygger nettopp det.

Rikke har bakgrunn fra salg-og servicebransjen, og var i 10 år butikksjef i bokhandlerkjeden Norli. Først i en av kjedens minste butikker, siden i en av de største. Som butikksjef var hun opptatt av å motivere de ansatte til å skape en arbeidsplass tuftet på begeistring, engasjement og sterk fagkunnskap. Tradisjonelle butikk- og salgskampanjer ble krydret med utradisjonelle aktiviteter og gøyale konkurranser, noe som førte til gode driftsresultater og eventyrlige kundeopplevelser.

I dette mini-foredraget forteller hun litt om Begeistringsetatens metoder og hvordan de kan brukes av så vel lag og foreninger som næringsliv for å skape forandring og ny giv.

Rikkes motto: Der ingenting er utprøvd, er alt mulig!

 

 

 

Tommy Østli

Årets konferansier er Tommy Østli. Tommy er en meget engasjert mann som igjennom mange år har viet mye av sin tid til frivilligheten. Han har hatt en rekke verv innen lag- og foreningsliv, og har blant annet vært landslagstrener i Ski hopp for alderbestemte lag i NSF og mangeårig fotballtrener i Nordby IL. Tommy er nå nestleder i Follo FK og prosjektleder for Begeistringsetatens LOVE-program. LOVE står for LOkalt Varig Engasjement og er et sertifiseringsprogram for bedrifter som ønsker å bidra positivt ovenfor eget lokalsamfunn.

Tommy har 25 års ledererfaring fra en rekke norske og skandinaviske selskap, og har bred erfaring i utvikling av medarbeidere som bedriftsleder og treningsleder, samt erfaring fra ulike styreverv.  Han har sitt daglige virke i Pondera som er et konsulentselskap innen rekruttering, trening og utvikling.