Team Experience

 

Team Experience er ett av Begeistringsetatens 6 begeistringskonsepter. I Team Experiene får barn og  ungdommer muligheten til å skape positiv aktivitet i eget lokalsamfunn – på egne premisser. Teamene settes sammen på skoler, fritidsklubber eller via andre kanaler som organiserer barn og unge i de kommuner/bydeler der Begeistringsetatens Drømmebank er etablert. Målet er å inspirere og ikke minst mobilisere barn og unge til å bidra med å bygge sosiale verdier i lokalsamfunnet de er en del av.

Team Experiencenavnet henspiller på at teamdeltakeren skal:

  • Oppleve gleden over å kunne gjøre en forskjell, samt det å være en del av et viktig fellesskap. Vi trenger hverandre!
  • Erfare at det er behov for den enkeltes unike evner og talenter i samfunnet, og at handling fører til forandring. Jeg kan gjøre en forskjell!
  • Lære om seg selv, sitt lokalsamfunn og samarbeidets kraft. Sammen får vi det til!

Det første Experienceteamet ble etablert i 2011 etter at det ble satt inn en drøm i Ås kommunes (på den tiden – manuelle) drømmebank. Drømmen handlet om å skape et prosjekt som engasjerte ungdom i bygda Nordby. Elever på Nordbytun ungdomsskole fikk i oppgave å lage en musikkfestival på Breivoll –  dette var nemlig en annen drøm fra drømmebanken. De har siden den gang arrangert musikkfestival til glede for bygda si og nå i  2015 er det 5 gang de inviterer til festival.