Innskuddskriterier Drømmebanken

Drømmene må godkjennes av den lokale drømmebanksjefen/begeistringsrådet før de synliggjøres i drømmebankløsningen. For at en drøm kan godkjennes må den oppfylle følgende 3 innskuddskriterier:

1. Drømmen skal for drømmeinnehaver være NON-profit, dvs at vedkommende ikke personlig kan profittere på at drømmen  realiseres. For lokalsamfunnet kan  den være ALL-profit, dvs at den kommer mange til gode! 

2. Drømmen skal ved en eventuell realisering enten bidra til å styrke sosiale verdier i samfunnet, bidra til økt positiv aktivitet i  lokalsamfunnet, og/eller gi glede  til mange. 

3. Drømmen må til en viss grad være realiseringsbar, men hårete drømmer med potensial (om det nå enn er lavt) er lov!