Team Experience egendriftet

Experienceteamene etableres i kommuner/bydeler med Drømmebanklisens. I forbindelse med Drømebanketableringen inviteres blant annet alle skolene til å sette i gang Experienceprosjekter i en eller flere klasser. Det kan også startes opp team i fritidsklubber og andre organisasjoner som aktiviserer barn og unge.

Hvert team (feks. ved en skole blir det klassevis) starter opp ved at man aller først gjennomfører  et drømmeverksted. Her er målet å bli enige om en drøm teamet vil jobbe sammen om for å realisere. Det kan være drømmer de har selv, eller drømmer de finner i den lokale Drømmebankfilialen.

Drømmen må oppfylle drømmebankkriteriene for bli godkjent som et Experienceprosjekt. Les mer om Drømmebanken og kriteriene her. Straks prosjektet er godkjent legges det inn i «DrømmeFabrikken» av den lokale drømmebanksjefen.  Årsaken til at disse drømmene går rett i fabrikk og ikke inn i banken er at det er igangsatt en realiseringsprosess rundt dem.  De er ikke lenger bare drømmer – der er prosjekter.

I Drømmefabrikken synliggjøres prosjektet for innbyggerne i kommunen, og teamet kan bruke de ulike verktøyene i nettløsningen for å skape engasjement og ikke minst nå ut til aktuelle bidragsytere.

Voksne veiledere (lærere, klubbledere etc)  hjelper barna og ungdommene med å forme et realiseringsprosjekt rundt drømmen, og de setter av noen timer i mnd til realiseringsprosessen.  I skolen kan flere fag med stor fordel kobles på, noe som betyr at prosjektarbeidet ikke skyver andre fag av timeplanen.

Det er viktig at teamet velger seg ut prosjekter som er realiseringsbare og realistiske! Noen prosjekter tar et år eller to å få i havn, andre er så enkle å realisere at de gjøres unna i en fei! Enkelte prosjekter kan også utvikle seg til å bli varige lokale tradisjoner som etter hvert adopteres av nye klasser for videreføring, ref Breivoll strandfestival!

Det avholdes årlige drømmevalg i kommunen/bydelen der innbyggerne er med å stemme fram det prosjektet flest ønsker skal bli realisert. Vinnerdrømmen får ekstra bistand av Begeistringsrådet i sin realiseringsprosess.

Ta kontakt med Begeistringsetaten dersom du ønsker hjelp til å komme i gang!

 

 

Valgfag

Ungt Entreprenørskap