Team Experience i lag/foreninger

Experienceteamene etableres i kommuner/bydeler som har åpnet egen Drømmebankfilial. I forbindelse med Drømebanketableringen inviteres automatisk alle skolene til å sette i gang Experienceprosjekter i en eller flere klasser, men det er ikke bare skolene som kan danne Team Experienceprosjekter - det kan også skje via foreninger, fritidsklubber og andre organisasjoner som aktiviserer barn og unge.

Hvert team starter opp ved at man aller først gjennomfører  et drømmeverksted. Her er målet å bli enige om en drøm teamet vil jobbe sammen om for å realisere. Det kan være drømmer de har selv, eller drømmer de finner i den lokale Drømmebankfilialen.

Drømmen må oppfylle drømmebankkriteriene for bli godkjent som et Experienceprosjekt. Les mer om Drømmebanken og kriteriene.

Straks prosjektet er godkjent legges det inn i «DrømmeFabrikken» av den lokale drømmebanksjefen.  Årsaken til at disse drømmene går rett i fabrikk og ikke inn i banken er at det er igangsatt en realiseringsprosess rundt dem.  De er ikke lenger bare drømmer – der er prosjekter.

I Drømmefabrikken synliggjøres prosjektet for innbyggerne i kommunen, og teamet kan bruke de ulike verktøyene i nettløsningen for å skape engasjement og ikke minst nå ut til aktuelle bidragsytere.

Voksne veiledere (lærere, klubbledere etc)  hjelper barna og ungdommene med å forme et realiseringsprosjekt rundt drømmen, og de setter av noen timer i mnd til realiseringsprosessen.  

Det er viktig at teamet velger seg ut prosjekter som er realiseringsbare og realistiske! Noen prosjekter tar et år eller to å få i havn, andre er så enkle å realisere at de gjøres unna i en fei! Enkelte prosjekter kan også utvikle seg til å bli varige lokale tradisjoner som etter hvert adopteres av nye klasser for videreføring, ref Breivoll strandfestival!

Det avholdes årlige drømmevalg i kommunen/bydelen der innbyggerne er med å stemme fram det prosjektet flest ønsker skal bli realisert. Vinnerdrømmen får ekstra bistand av Begeistringsrådet i sin realiseringsprosess.

Ta kontakt her for mer informasjon eller for hjelp til å komme i gang!